Wat is de Groninger Kerkbode? 

De Groninger Kerkbode (PKB) is een uitgave van de Stichting Groninger Kerkbode Groningen van alle gemeenten van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in de provincie Groningen. De stichting laat deze uitgave realiseren door Dekker Creatieve Media & Druk, gevestigd te Leeuwarden.