Bestuur

Stichting Groninger Kerkbode:
ds. Joh. van den Berg, Appingedam, voorzitter
mevr. A. Jellema-Riedstra, Grootegast, secretaris
dhr. D.E. Kruiper, Zuidwolde, penningmeester
mevr. A.I. Lüürssen, Bellingwolde, algemeen adjunct

Bank: IBAN NL 73 ABNA 0872 6427 71  t.n.v.  Stichting Groninger Kerkbode, t.b.v. giften/ondersteuning (niet voor abonnementsgelden)

Adres secretariaat:
Hoofdstraat 128, 9861 AL, Grootegast
stichting@groningerkerkbode.nl

In het kader van de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ligt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van gemeente- berichten met persoonsgegevens bij de betreffende gemeente, die de berichten aanlevert.