Redactie

dr. J.L. de Jong
dhr. T. Juk - Hattem
dhr. H.G. Klugkist - Middelstum
dhr. H. de Muinck - Stadskanaal
dhr. E.G. Mul, MA - Roodeschool
drs. H. Pol - Zuidhorn
ds. H. Schuur - Bedum

 

Adres

redactie@groningerkerkbode.nl
Westerdijkstraat 19

9993 PR Roodeschool

Bijdragen/rubriek 'activiteiten'

Inzending minimaal 3 weken voor betreffende datum

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of te weigeren.
Overname van artikelen toegestaan met bronvermelding en toezending van bewijsexemplaar. 

Abonnementen

Administratie, advertenties, familieberichten


Inzendtermijn handels- en rubrieks-advertenties in de betreffende week: maandag tot 09:00 uur. 

Inzendtermijn familieberichten: Maandag tot 09:00.

Jaap Hoogenboom
0592-785484

Contactpersoon advertenties: 

Media advies - Theo Wijbenga
06-51426179 van 8.30 - 13.00 uur
advies@theowijbenga.nl