Redactie

R. Tuitman, Middelstum, hoofd- en eindredacteur

dr. J.L. de Jong, Groningen
mevr. dr. H.A.H. Maat, Aduard
drs. H. Pol, Zuidhorn
drs. H. Schuur, Bedum
drs. C. Steketee, Loppersum
drs. E.G. Mul, Roodeschool

Adres

R. Tuitman
redactie@groningerkerkbode.nl

Johan Lewestraat 2
9991CS Middelstum

Bijdragen/rubriek 'activiteiten'

Inzending minimaal 3 weken voor betreffende datum

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of te weigeren.
Overname van artikelen toegestaan met bronvermelding en toezending van bewijsexemplaar. 

Abonnementen

Administratie, advertenties, familieberichten


Inzendtermijn handels- en rubrieks-advertenties in de betreffende week: maandag tot 09:00 uur. 

Inzendtermijn familieberichten: Maandag tot 09:00.

Contactpersoon advertenties: 

Hoogenboom Communicatie
(050) 409 12 04
info@hoogenboom-communicatie.nl