Wat is de Groninger Kerkbode? 

De Groninger Kerkbode is een uitgave van de Stichting Groninger Kerkbode Groningen van alle gemeenten van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) in de provincie Groningen.

De Groninger Kerkbode informeert kerkleden tweewekelijks over het reilen en zeilen in eigen en omliggende gemeente(n). Daarnaast houdt de redactie de lezers ook op de hoogte van wat er gaande is in kerkelijke gemeenten, provinciaal en landelijk. Tevens biedt zij de lezers stof tot nadenken en bezinning.